IZDAVANJE PROPOPUSNICA

Sve informacije vezane uz izdavanje propusnica možete dobiti u Stožeru civilne zaštite BBŽ, na brojeve telefona 043/ 278-181 i 043/278-182.

Detaljnije informacije nalaze se na linku:
IZDAVANJE E-PROPUSNICA (bbz.hr)

Obavijest o novom radnom vremenu Jedinstvenog upravnog odjela

Obavještavamo vas da Općina Zrinski Topolovac ( Jedinstveni upravni odjel),
ima novo radno vrijeme:

Ponedjeljak, utorak, četvrtak i petak – 07:00-15:00 sati,
Srijeda – 08:00-16:00 sati.

Stranke se primaju svaki dan u radno vrijeme Upravnog odjela.

IZDAVANJE PROPOPUSNICA

Sve informacije vezane uz izdavanje propusnica možete dobiti u Stožeru civilne zaštite BBŽ, na brojeve telefona 043/ 278-181 i 043/278-182.

Detaljnije informacije nalaze se na linku:
IZDAVANJE E-PROPUSNICA (bbz.hr)

Poziv na dostavu ponuda za projekt "Građenje nogostupa uz ŽC 2143 FAZA 1"

Poziv na dostavu ponuda: Nabava usluge stručnog nadzora građenja i koordinatora zaštite na radu na projektu „Rekonstrukcija postojeće zgrade stare škole u objekt podružnice dječjeg vrtića u Zrinskom Topolovcu“

Javni poziv za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2022/2023. studentima s područja Općine Zrinski Topolovac

Javni natječaj za zakup poslovnih prostora u Zrinskom Topolovcu - ugostiteljska djelatnost

Javni natječaj za pružanje ugostiteljskih usluga prilikom održavanja svetkovine "Ime Marijino"

Javni natječaj za zakup poslovnih prostora u Zrinskom Topolovcu - frizerski salon

Obavijest o Javnoj raspravi o prijedlogu
II. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Zrinski Topolovac

Javni poziv za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Zrinski Topolovac

Obavijest o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Zrinski Topolovac

Dodjela stipendija za akademsku godinu 2022/2023
I ove godine Općina Zrinski Topolovac provela je Javni poziv za dodjelu...
Komemoracija žrtvama 2. svjetskog rata i poraća
29. listopada 2022. godine održana je komemoracija žrtvama 2. svjetskog rata i...
Župan Marušić proglasio prirodnu nepogodu zbog suše za područja četiri...
Zbog velike materijalne štete u poljoprivrednoj proizvodnji, osobito na ratarskim i povrtlarskim...
Dječji vrtić u Zrinskom Topolovcu
Dana 23. ožujka 2022. godine u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu,...
Ponos Zrinskog Topolovca
Općinska načelnica Jasna Mikles Horvat primila je u prostorijama Općine naše uspješne...

Poziv za dostavu ponuda za nabavu kanti i kontejnera za papir i plastiku

JAVNI NATJEČAJ za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Općine Zrinski Topolovac

Odluka o proglašenju prirodne nepogode – suše

Župan Bjelovarsko-bilogorske županije je dana 21. srpnja 2021. donio Odluku o proglašenju prirodne nepogode –suše na području grada Grubišno Polje te općina Đulovac, Hercegovac, Ivanska, Kapela, Nova Rača, Velika Pisanica , Veliki Grđevac i Zrinski Topolovac KLASA: 920-11/21-01/1, URBROJ: 2103-09-21-25 od 21.srpnja 2021.

Pozivaju se oštećenici, fizičke i pravne osobe na čijoj je imovini utvrđena šteta od prirodnih nepogoda-suša da prijave štetu u poljoprivredi Općinskom povjerenstvu Općine Đulovac za procjenu šteta od prirodnih nepogoda u pisanom obliku, na propisanom obrascu.

Na temelju članka 6. „Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora“ ( „Narodne novine“ 125/11,64/15,112/18 ), „Odluke
o raspisivanju javnog natječaja za zakup poslovnog prostora u Zrinskom Topolovcu“, KLASA: 372-03/20-01/1, URBROJ: 2123/07- 01-20-21 od 22. prosinca 2020., te članka 49. Statuta Općine Zrinski Topolovac („Službeni glasnik Općine Zrinski Topolovac“.), načelnica Općine Zrinski Topolovac objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Zrinski Topolovac

Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje

Javni poziv za podnošenje prijava za stambeno zbrinjavanje u 2021. godini

sukladno Zakonu o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima (gov.hr)

IZDAVANJE PROPOPUSNICA

Sve informacije vezane uz izdavanje propusnica možete dobiti u Stožeru civilne zaštite BBŽ, na brojeve telefona 043/ 278-181 i 043/278-182.

Detaljnije informacije nalaze se na linku:
IZDAVANJE E-PROPUSNICA (bbz.hr)

Na temelju članaka 22. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 04/18 – pročišćeni tekst), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na određeno vrijeme voditelja projekta  „Program zapošljavanja žena u Zrinskom Topolovcu“   objavljuje

POZIV

NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju može pristupiti troje kandidata, a to su:

  1. Jelena Brkić,
  2. Janja Sertić,
  3. Maja Dragić.
Preskoči na sadržaj