KONAČNI REZULTATI IZBORA OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE ZRINSKI TOPOLOVAC PROVEDENIH 16. SVIBNJA 2021.

KONAČNI REZULTATI IZBORA ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE ZRINSKI TOPOLOVAC PROVEDENIH 16. SVIBNJA 2021.

RJEŠENJE - ZBIRNA LISTA PRAVOVALJANIH KANDIDATURA ZA IZBOR OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE ZRINSKI TOPOLOVAC

RJEŠENJE - ZBIRNA LISTA PRAVOVALJANIH KANDIDACIJSKIH LISTA ZA IZBOR ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE ZRINSKI TOPOLOVAC

RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA NA PODRUČJU OPĆINE ZRINSKI TOPOLOVAC

Javni poziv zainteresiranim kandidatima za podnošenje prijava za posao popisivača...
Ove godine provodi se Popis stanovništva, kućanstva i stanova , te je...
Babotučka vojna, 11. lipnja 2021.
Zašto ovog petka ne biste napravili jedan izlet na Bilogoru, odnosno u...
Projekt Zaželi – Faza 1
Projekt Zaželi koji se provodio u našoj Općini pod nazivom „Program zapošljavanja...
Modernizacija rasvjete na području Općine Zrinski Topolovac
Na području naše Općine započelo se je s rekonstrukcijom ulične rasvjete, jer...
Lokalni izbori 2021.
Odlukama  Vlade  Republike  Hrvatske od 14. travnja 2021. godine, koje su objavljene...

Na temelju članka 6. „Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora“ ( „Narodne novine“ 125/11,64/15,112/18 ), „Odluke
o raspisivanju javnog natječaja za zakup poslovnog prostora u Zrinskom Topolovcu“, KLASA: 372-03/20-01/1, URBROJ: 2123/07- 01-20-21 od 22. prosinca 2020., te članka 49. Statuta Općine Zrinski Topolovac („Službeni glasnik Općine Zrinski Topolovac“.), načelnica Općine Zrinski Topolovac objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Zrinski Topolovac

Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje

Javni poziv za podnošenje prijava za stambeno zbrinjavanje u 2021. godini

sukladno Zakonu o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima (gov.hr)

IZDAVANJE PROPOPUSNICA

Sve informacije vezane uz izdavanje propusnica možete dobiti u Stožeru civilne zaštite BBŽ, na brojeve telefona 043/ 278-181 i 043/278-182.

Detaljnije informacije nalaze se na linku:
IZDAVANJE E-PROPUSNICA (bbz.hr)

Na temelju članaka 22. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 04/18 – pročišćeni tekst), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na određeno vrijeme voditelja projekta  „Program zapošljavanja žena u Zrinskom Topolovcu“   objavljuje

POZIV

NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju može pristupiti troje kandidata, a to su:

  1. Jelena Brkić,
  2. Janja Sertić,
  3. Maja Dragić.
Preskoči na sadržaj