Odluka o ukidanju nužne mjere zabrane napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka na području Bjelovarsko-bilogorske županije

Obavijest o prekidu rada Jedinstvenog upravnog odjela Općine Zrinski Topolovac sa strankama

Jedinstveni upravni odjel Općine Zrinski Topolovac, u pokušaju prevencije širenja virusa COVID-19, od ponedjeljka 16.03.2020. neće primati stranke.
Radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela neće se mijenjat te ono je i dalje od 8-16h.
Ovim putem molimo sve stranke da nas za sve upite kontaktiraju na broj telefona 877-241, te putem maila Općine: [email protected]

Navedene mjere će se provoditi do daljnjega!

Na temelju članaka 22. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 04/18 – pročišćeni tekst), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na određeno vrijeme voditelja projekta  „Program zapošljavanja žena u Zrinskom Topolovcu“   objavljuje

POZIV

NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju može pristupiti troje kandidata, a to su:

  1. Jelena Brkić,
  2. Janja Sertić,
  3. Maja Dragić.

Na temelju članka 31. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine” br. 20/18, 115/18 i 98/19) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Zrinski Topolovac, KLASA: 320-02/20-01/01, URBROJ:2123/07-01-20-18 od 24. srpnja 2020. te Dopune i izmjene Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Zrinski Topolovac, KLASA: 320-02/20-01/01 URBROJ:2123/07-01-20-20 od 2. listopada 2020., Općinsko vijeće Općine Zrinski Topolovac objavljuje

JAVNI NATJEČAJ za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Zrinski Topolovac.

Predmet javnog natječaja je zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Zrinski Topolovac, na području katastarskih općina Zrinski Topolovac i Pavlin Kloštar koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Zrinski Topolovac predviđeno za zakup, povrat i ostale namjene.

Detaljnije o natječaju, sudionicima, obrascima i ostalim uvjetima pogledajte u tekstu Javnog natječaja ovdje:

JAVNI NATJEČAJ za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Zrinski Topolovac

PRILOG 1. – popis katastarskih čestica

Na temelju članaka 29. stavka 1. i 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 04/18 – u nastavku teksta: ZSN), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Zrinski Topolovac, dana 5. listopada 2020. objavljuje

OGLAS

za prijam službenika/ice u službu na određeno vrijeme
u Jedinstveni upravni odjel Općine Zrinski Topolovac
na radno mjesto voditelj projekta
“Program zapošljavanja žena u Zrinskom Topolovcu

Na području općine Zrinski Topolovac krenuo s radom projekt Zaželi...
U općini Zrinski Topolovac u rujnu su u sklopu programa Zaželi ˝Bilogorski puteljak svjetlosti˝ financiranog sredstvima iz Europskog...
Donacija Osnovnoj školi „Mirka Pereša“ Kapela- PRO Jakopovac
Općina Zrinski Topolovac je i ove godine uručila donaciju Osnovnoj školi „Mirka Pereša“ Kapela- PRO Jakopovac. Ove godine...
Obavijest o izmjeni dokumentacije za podnošenje prijava za otvoreni postupak...
Rok za dostavu ponuda je 25.08. u 10h. Preuzmite datoteku: DoN ZRT - modernizacija nerazvrstane ceste - faza...
Obavijest o raspisivanju natječaja za zapošljavanje žena “Bilogorski puteljak svjetlosti”
Danas je objavljen natječaj za zapošljavanje žena u sklopu provedbe projekta "Bilogorski puteljak svjetlosti" UP.02.1.1.05.0326  i otvoren je...
Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima: Modernizacija nerazvrstane ceste na...
Općina Zrinski Topolovac objavljuje dokumentaciju za prethodno savjetovanje za pripremu otvorenog postupka javne nabave „Modernizacija nerazvrstane ceste na području...
Preskoči na sadržaj