Adresa: Zrinski Topolovac 274,
43202 Zrinski Topolovac

OIB: 70479631665
IBAN: HR60 2340 0091 8566 0000 4

Radno vrijeme:

  • Ponedjeljak, utorak, četvrtak i petak: 07:00-15:00 sati
  • Srijeda: 08:00-16:00 sati
  • vikendom i praznicima: Općinski ured ne radi
Preskoči na sadržaj