Komunalac Zrinski d.o.o.

ZRINSKI TOPOLOVAC 274
43202 ZRINSKI TOPOLOVAC

OIB: 04659881126
IBAN: HR8523400091111188019
TEL.: 043/877-241
E-MAIL: komunalaczrinski@gmail.com

Cjenik usluga

Naziv
Tip
CIJENA (EUR)
Rad NKV radnika (1 sat)
Usluga
8,30
Rad trimera (1 sat)
Usluga
10,00
Građevinski stroj (1 sat)
Usluga
41,50
Naziv
Tip
CIJENA BEZ PDV-a (kn)
PDV (%)
IZNOS PDV-a (kn)
CIJENA (kn)
Rad NKV radnika (1 sat)
Usluga
50,00
25
12,50
62,50
Rad trimera (1 sat)
Usluga
60,00
25
15,00
75,00
Građevinski stroj (1 sat)
Usluga
250,00
25
62,50
312,50
Preskoči na sadržaj