Modernizacija nerazvrstane ceste na području Općine Zrinski Topolovac- faza 1.

Projekt „MODERNIZACIJA NERAZVRSTANE CESTE NA PODRUČJU OPĆINE ZRINSKI TOPOLOVAC- faza 1.“,

vrijednosti 753.293,00 kn ostvaren je uz pomoć Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

Kroz ovaj projekt modernizirano je 7. dionica nerazvrstanih cesta na području Općine Zrinski Topolovac, ukupne dužine 964 metra.

Kroz ovu etapu asfaltirane su dionice: Ledine 1., Ledine 2., Ledine 3., Šoštaričko 1., Šoštaričko 2., Centar 1. i Jakopovac.

Preskoči na sadržaj