Rekonstrukcija postojeće zgrade stare škole u objekt podružnice dječjeg vrtića u Zrinskom Topolovcu

Kroz projektne aktivnosti planira se rekonstrukcija postojeće građevine u građevinu javne i društvene namjene – dječji vrtić. Ciljevi ovoga projekta su omogućiti stanovnicima općine uslugu dječjeg vrtića i poboljšanje uvjete kvalitete života i povećanje standarda te stvaranje boljih uvjeti za mlade obitelji na području općine. Izgradnjom dječjeg vrtića se osigurava: ostanak mladih obitelji u ruralnim krajevima, povećava mogućnost za zapošljavanje roditelja djece, povećava natalitet na području općine, smanjuju društvene i socijalne razlike, pružaju se jednake mogućnosti svim stanovnicima na području cijele županije.

Provedbom projekta izgradnje dječjeg vrtića ostvariti će se sljedeći rezultati:

  1. Rekonstruirana građevina tlocrtne površine 284 m2.
  2. Zgrada dječjeg vrtića za ukupno 20 djece vrtićke dobi
  3. 5 novozaposlenih osoba
  4. Povećana kvaliteta i standard života na području općine
  5. Stvoreni uvjeti za boravak predškolske djece u dječjem vrtiću
  6. Osigurani uvjeti za ostanak mladih obitelji na području općine
  7. Smanjene razlika između ruralnih i urbanih sredina, ujednačavanje života u svim sredinama kroz aspekt priuštivosti, pristupačnosti i kvalitete usluga.

IZNOS POTPORE 4.931.879,81kn
IZNOS VLASTITIH SREDSTAVA 53.922,16 kn
UKUPAN IZNOS PROJEKTA 4.985.801,97 kn

Preskoči na sadržaj