Dokumenti

Nabava usluge stručnog nadzora građenja i koordinatora zaštite na radu na projektu „Rekonstrukcija postojeće zgrade stare škole u objekt podružnice dječjeg vrtića u Zrinskom Topolovcu“

Odluka o odabiru stručnog nadzora 19.10.2022.

Zapisnik o pregledu i ocijeni ponuda i prilog 19.10.2022.

Zapisnik o zaprimanju ponude 14.10.2022.

POZIV NA DOSTAVU PONUDA Nabava usluge stručnog nadzora građenja i koordinatora zaštite na radu na projektu - „Rekonstrukcija postojeće zgrade stare škole u objekt podružnice dječjeg vrtića u Zrinskom Topolovcu“ (PDF) 07.10.2022.

Prilog 1: Ponudbeni list (DOC) 07.10.2022.

Prilog 2: Troškovnik (DOC) 07.10.2022.

Prilog 3: Izjava o tehničkoj sposobnosti - Popis izvršenih usluga (DOC) 07.10.2022.

Prilog 4: Izjava o raspolaganju stručnjacima (DOC) 07.10.2022.

Prilog 5: Izjava o nepostojanju razloga za isključenje (DOC) 07.10.2022.

ODLUKA o početku postupka jednostavne nabave usluga stručnog nadzora građenja i koordinatora zaštite na radu na projektu "Rekonstrukcija postojeće zgrade stare škole u objekt podružnice dječjeg vrtića u Zrinskom Topolovcu" (PDF) 07.10.2022.

07.10.2022.
Preskoči na sadržaj