Dokumenti

Savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Zrinski Topolovac

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o kom. otp. - Općina Zrinski Topolovac

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu zakona, drugog propisa ili akta

Dostava Nacrta Odluke s obrazloženjem - Općina Zrinski Topolovac

23.02.2023.
Preskoči na sadržaj