Dokumenti

Poziv na dostavu ponuda za projekt “Građenje nogostupa uz ŽC 2143 FAZA 1”

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za predmet nabave „Građenje nogostupa uz ŽC 2143 FAZA I.“ (PDF) 25.10.2022.

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda za projekt građenja nogostupa (PDF) 25.10.2022.

Prilog_1 - Naslovna strana ponude (DOC) 14.10.2022.

Prilog_2 - Sadržaj ponude (DOC) 14.10.2022.

Prilog_3 - Ponudbeni list (DOC) 14.10.2022.

Prilog_4 - Izjava o prihvaćanju uvjeta (DOC) 14.10.2022.

Prilog_5 - Popis ugovora (DOC) 14.10.2022.

Prilog_6 - jamstvo_uredno ispunjenje (DOC) 14.10.2022.

Prilog_7 - jamstvo_ otklanjanje nedostataka (DOC) 14.10.2022.

Prilog_8 -Troskovnik_Zrinski Topolovac - Faza 1 (XLS) 14.10.2022.

Prilog_9 Građevinski projekt (PDF) 14.10.2022.

Prometni elaborat (PDF) 14.10.2022.

14.10.2022.
Preskoči na sadržaj