Dokumenti

Poziv na dostavu ponuda – projekt “Izgradnja mrtvačnice i uređenje groblja u naselju Zrinski Topolovac – faza III.”

Odluka o odabiru mrtvačnica faza III (PDF)

Zapisnik o otvaranju ponuda Mrtvačnica faza III. (PDF)

Odluka o pokretanju postupka jednostavne nabave mrtvačnica faza III. (PDF)

PRILOG 1. - Ponudbeni list (DOC)

PRILOG 2. - Mrtvačnica Zrinski Topolovac III.faza-ponudbeni troškovnik bez cijena (XLS)

23.01.2024.
Preskoči na sadržaj