Dokumenti

Javni natječaj za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Zrinski Topolovac za 2024. godinu

JAVNI NATJEČAJ za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Zrinski Topolovac za 2024. godinu (PDF)

ODLUKA o donošenju Godišnjeg plana javnih natječaja za financiranje programa i projekata koje provode udruge u Općini Zrinski Topolovac za 2024. godinu (PDF)

Upute za prijavitelje 2024. (PDF)

Obrazac - opis projekta (DOC)

Izjava dvostruko financiranje (DOC)

Izjava o nekažnjavanju (DOC)

Izvještaj o radu za 2023. (DOC)

11.01.2024.
Preskoči na sadržaj