Dokumenti

Javna rasprava o prijedlogu II. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Zrinski Topolovac

Javna rasprava o prijedlogu II. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Zrinski Topolovac

0. Opći dio

I. Tekstualni dio

II. 1. Korištenje i namjena površina

II. 2. Infrastrukturni sustavi i mreže

II. 3.1 Uvjeti korištenja prostora

II. 3.2 Uvjeti korištenja prostora i područja primjene posebnih mjera

II. 4.1 GP Zrinski Topolovac

II. 4.2 GP Gornji Križ

II. 4.3 GP Jakopovac

III. Prilozi

01.07.2022.
Preskoči na sadržaj