JAVNI POZIV Udrugama za dostavu Programa rada/projekata i Financijskih planova za 2020. godinu

31. listopada 2019.
Općina Zrinski Topolovac

Pozivamo Udruge da dostave Programe rada/ Projekte i Financijske planove za 2020. godinu.

Zahtjeve za korištenjem sredstava iz Proračuna Općine Zrinski Topolovac mogu podnijeti samo Udruge koje djeluju na području Općine Zrinski Topolovac.

Rok za dostavu Programa rada / Projekata i Financijskih planova za 2020. godinu je
31. listopada 2019. godine.

Udruge koje će koristiti financijska sredstva Općine Zrinski Topolovac u 2020. godini, dužne su dostaviti Izvješće o utrošenim sredstvima najkasnije do 29. veljače 2021. godine.

Traženu dokumentaciju dostaviti na adresu:

Općina Zrinski Topolovac,
Zrinski Topolovac 274
43202 Zrinski Topolovac

Preuzimanje (PDF): JAVNI POZIV Udrugama za dostavu Programa rada-projekata i Financijskih planova za 2020. godinu

Preskoči na sadržaj