Dokumenti

Prostorni plan uređenja Općine Zrinski Topolovac 23.03.2021.

0. Opći dio

1. Korištenje i namjena površina

2. Infrastrukturni sustavi i mreže

3.a Uvjeti korištenja prostora

3.b Uvjeti korištenja prostora i područja primjene posebnih mjera

4.a GP Zrinski Topolovac

4.b GP Gornji Križ

4.c GP Jakopovac

III. Prilozi

23.03.2021.
Preskoči na sadržaj