Dokumenti

JAVNI NATJEČAJ za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Zrinski Topolovac za 2023. godinu

Upute (PDF)

Obrazac - opis projekta (DOC)

Izvještaj o radu za 2022. (DOC)

Izjava o nekažnjavanju (DOC)

Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

13.01.2023.
Preskoči na sadržaj