Dokumenti

II. izmjene i dopune Prostornog plana

0. Opći dio

I. Tekstualni dio

II. Grafički dio 1. Korištenje i namjena površina

II. Grafički dio 2. Infrastrukturni sustavi i mreže

II. Grafički dio 3.1 Uvjeti korištenja prostora

II. Grafički dio 3.2 Uvjeti korištenja prostora i područja primjene posebnih mjera

II. Grafički dio 4.1 GP Zrinski Topolovac

II. Grafički dio 4.2 GP Gornji Križ

II. Grafički dio 4.3 GP Jakopovac

III. Prilozi

17.10.2022.
Preskoči na sadržaj