Dokumenti

I. izmjene i dopune Proračuna za 2023.

Naslovna (docx)

Opći dio - funkcijska klasifikacija (xls)

Opći dio - ekonomska klasifikacija (xls)

Opći dio - po izvorima financiranja (xls)

Posebni dio - programska klasifikacija (xls)

11.01.2024.
Preskoči na sadržaj