Dokumenti

Financijski izvještaj 01.01.-31.03.2023.

Potvrda (PDF)

Referentna stranica (PDF)

Obrazac (XLSX)

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA-OBRAZAC PR-RAS ZA RAZDOBLJE 1. siječnja do -31. ožujka 2023. godine (PDF)

12.04.2023.
Preskoči na sadržaj